Ochrana osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Zasláním svého kontaktu na adresy uvedené na tomto webu souhlasíte s následujícími obecnými pravidly pro ochranu osobních údajů:

1. Uděluji souhlas se shromažďováním, uchováním a zpracováním poskytnutých osobních údajů správcem Martina Hladíková, IČ: 05723396, Pod Vsí 255, Praha 4 – Šeberov, 14900 (dále jen „správce“), pro účel stanovený níže. Tento souhlas uděluji pro následující údaje:

1. Zasláním svého kontaktu na adresy uvedené na tomto webu uděluji souhlas se shromažďováním, uchováním a zpracováním poskytnutých osobních údajů Správcem , pro účel stanovený níže. Tento souhlas uděluji pro následující údaje:

jméno, příjmení, telefon, e-mail či jakékoli další poskytnuté osobní informace nad rámec zmíněných

2. Účelem zpracování těchto osobních údajů je vedení seznamu zájemců o tvorbě mARTina a kontaktování jednotlivých osob s aktuálními a přímými informacemi.

3. Tento souhlas uděluji na dobu 5 let ode dne udělení souhlasu.

4. Tento souhlas je možno kdykoli vzít zpět, a to například zasláním jasné odpovědi na jakýkoli přijatý informační e-mail, např.ve tvaru Již nechci od Vás dostávat žádné podobné informační e-maily.

5. Zpracování osobních údajů je prováděno správcem, osobní údaje nebudou předávány třetím osobám, a to ani do třetích zemí, ani jiným správcům či zpracovatelům v rámci Evropské unie.

6. Beru na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů mám právo:

a) vzít souhlas kdykoliv zpět,

b) požadovat informaci, jaké jsou osobní údaje zpracovávány,

c) požadovat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,

d) vyžádat si přístup ke svým uloženým údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,

e) požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,

f) v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na Správce a v případě potřeby na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Prohlášení správce

Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny. Zaměstnanci správce nebo jiné fyzické osoby, které zpracovávají osobní údaje na základě smlouvy se správcem a další osoby jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích, a to i po skončení pracovního poměru nebo prací.

Aktualizováno 27.11.2020