Violino

S radostí jsem přijala pozvání k vystavení mých obrazů od Jaroslava Svěceného v kouzelné atmosféře Violina.

Přenádherné prostory nyní doplňují má enkaustická díla.

About encaustic – english version

VERNISÁŽ 20.2.2022
Pro zvané hosty.


Pár slov úvodem

     „Ačkoli stojím nohama na zemi a zas a znovu se přesvědčuji o tom, že svět není plný jen milých a vstřícných lidí, stále se snažím nasazovat sobě i svému okolí růžové brýle. Alespoň na chvilku. Jako člověk, odjakživa tíhnoucí ke světu umění, vím, jak tento svět dokáže tomu našemu ulehčit myšlenky.
Krása se dá vyjádřit různým typem umění – notou, obrazem, písmenem, sochou… Já jsem propadla obrazu.“

                                                                       Více slov a informací o Martině Hladíkové čtěte zde.

Enkaustika je malířská technika pocházející přibližně z roku 330 př.n.l. a byla využívána především pro malbu soudobých portrétů a pro vyobrazení mytologických výjevů. Portréty z této doby se zachovaly až dodnes. Enkaustika, od starořeckého kaustikos, neboli schopný hořet, vypálit, zahřát. Slovo encaustic se tedy opravdu dá přeložit jako malovaný voskem.   

         Vzhledem k ceně vystřídaly enkaustiku v oblasti malířské techniky pro obrazy ve starověku levnější tempery, olejové barvy. V polovině 19. století se znovu objevila díky zavedení elektřiny, ale moc se s ní v takovémto formátu nesetkáte dodnes.

         Jako ze starého Egypta, tyto obrazy tak zůstanou díky této technice zachovány dlouhá léta s neměnnými barvami.

         V dnešní době je různě barevný vosk nanášen pomocí speciální elektrické žehličky, horké plotýnky nebo vyhřívaného enkaustického pera.

Martina je přesvědčena, že barvy s sebou vždy přinášejí naději pro každou lidskou duši. Zřejmě právě proto v posledních letech vytváří svá díla především touto technikou.

     Štěstí je v životě vyváženo zlem a hrůzou, na jejichž podkladě se krása a laskavost stává vyhledávanými pojmy.

     Hrůza i lež nám denně připomínají, jak moc všichni potřebujeme barevnou naději. Všechny obrazy jsou malované sny o laskavosti, upřímnosti, víře a svobodě pro všechny.

Každý sám může do některého z obrazů promítat své osobní vzpomínky, příběhy i naděje.


VYSTAVENÉ OBRAZY


mARTina | enkaustika

U Svatopetrské brány

Těsně poté, co jsme mohli sundat roušky, jsem tento obraz, rozpracovaný, komentovala v rozhovoru pro Českou televizi. Scéna obrazu se odehrává u Svatopetrské brány, kde se tři andulky snaží chytit padající klíč k nebeské bráně. V kruhu vážky vážící duše, lapač v životě splněných i nesplněných snů. V symbolech pírek si představujte lehkost a pomíjivost našeho bytí a zároveň nesmrtelnost duše. Až po dokončení obrazu jsem zjistila, že oblaka mi pod rukama vytvořila nebeskou bránu ve tvaru srdce. Nebeská brána zde má působit nadějeplně, radostně a oslavně, nikoli tísnivě a teskně.


Dopisy o svobodě | mARTina

Dopisy

Obraz měl být „jen“ romantickým poselstvím o naději, kterou každý z nás potřebuje. Dívka, ležící na pláži, obklopená sluncem, svobodou, krásou a láskou, posílá ve své mysli papírové lodičky do všech koutů světa jako Dopisy o svém štěstí a radosti ze života, které jí život ve svobodě a bezpečí umožňuje.

     Obraz ovšem vznikal v době, kdy se současně do vlády nad těžce zkoušeným Afghánistánem začal vracet Tálibán a dívky a ženy začaly být vykazovány ze škol a občanských zaměstnání zpět do soukromí domovů pod nadvládu mužů, schovávajících se v jejich omezenosti a pohodlnosti za muslimskou víru. Tato šílená a krutá skutečnost bohužel podtrhla vzácnost a výjimečnost romantických chvil ve svobodě a bezpečí.

     Každá lodička na obraze je tedy Dopisem, odplouvajícím s poselstvím lásky a naděje ke všem ženám a dívkám do zemí, ve kterých nemohou žít své životy podle jejich svobodné vůle.

     Každá lodička na obraze je tedy Dopisem o svobodě.


Víla v dešti

Obraz představující úctu k vodě, které bude větší a větší nedostatek. Motýli se snáší jako vodní kapky k zemi. Myšlenky směřují k vysychajícím pramenům, jež velebí svou něžností a krásou víla, která zároveň svou nevinností a čistotou láká k sobě jednotlivé motýly přeměňující se v kapky. Tento obraz vznikal v době, kdy se téma ,voda‘ začalo zcela vážně probírat mezi lidmi. Na obraze je život s dostatkem vody, která je pro vílu, zatím, samozřejmostí.


mARTina | enkaustika

Západ slunce kdesi nad Bermudskou oblastí

Zrcadlící se západ slunce ve vlnách. Odrazy slunce tvoří na hladině zlaté trojúhelníky, ve kterých se ztrácí lodě. Tři dopisy se zde však zatím statečně drží a svádí dlouhý boj s oslňujícími a ostrými paprsky slunce tvořící bludiště….


mARTina | enkaustika

Holubička

Popis


mARTina | enkaustika

Víla

kresba


mARTina | enkaustika

Sýkorky

Kruh jako symbol nekonečna, celistvosti, rovnováhy a řádu. Vždy představoval a představovat stále bude symbol dokonalosti. Sýkorky jsou věrné své domovině, kterou ani v zimním čase neopouštějí a také drží pospolu.


mARTina | enkaustika

Koně

Popis


mARTina | enkaustika

Sojka v dešti

popis


mARTina | enkaustika

Králík v pohádce

Popis

Kočičí vesmír

Popis


mARTina | enkaustika

Psí svět

Psí svět


mARTina | enkaustika

Čtyři roční období

popis

mARTina | enkaustika

Psí dvojčata

kresba


mARTina | enkaustika

Hnízdo

Popis


mARTina | enkaustika

Plachetnice

Tak jako plachetnice se s klidem sobě vlastním plaví po moři v jakémkoli počasí a překonává i ty nejsilnější vlny, měli bychom s lehkostí a pozitivní myšlenkou překonávat každodenní překážky i my. Jak lákavé je dívat se k horizontu a jak úzkostně se můžeme cítit, že nevíme, co za ním je? Naše cesty vedou k obzorům a neustále je překonávají. Plujeme s nadějí, že vše zvládneme a po bouřlivých vlnách za zdánlivým horizontem bude zase voda klidnější.


mARTina | enkaustika

Sova na lovu

kresba


mARTina | enkaustika

Sova

kresba


mARTina | enkaustika

Sovička

Popis


mARTina | enkaustika

Čtyři zlaté rybky

PopismARTina | enkaustika

Žirafy


mARTina | enkaustika

Kočičí zvědavost

kresba


mARTina | enkaustika

Vážky

mARTina | enkaustika

Ledňáčkovy můry

Metaforické přenesení plnosti a těžkosti našich myšlenek, kdy hledáme východiska a snažíme se porozumět okolnímu světu. Myšlenky nám občas proudí v kruhu jako můry. Stejně jako noční můry nám obtěžují spaní, tyhle nás tíží, když bdíme. Na obraze můžeme vidět dvě můry, dvě myšlenky vedoucí k řešení. Tyhle dvě zprvu nenalezitelné se zázračně vymanily z kruhu. Ledňáček symbolizuje již od antiky lazebnictví, šťastnou lásku, říká se mu také ,létající drahokam‘. Pokud ledňáčka ve volné přírodě zahlédneme, většinou zadumaného, nebo šťastně lovícího. Každopádně obdivuji jeho svobodomyslnost.